Se mere på

Kontakt os

Se mere på

Kontakt os

Generalforsamling mandag 6. marts 2023 kl 19.00

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i OPERA FREDERIKSBERG.

Sted: hos Kirsten Moldam, H.C. Ørsteds Vej 34, st.th. Frederiksberg.

Dag: Mandag den 6. marts 2023 kl. 19.00.

DAGSORDEN i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf og fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag, der skal være fremsendt (på mail kirsten@moldam.dk) senest 5. marts 2023.
  5. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt

Venlig hilsen

Opera Frederiksberg

bestyrelsen

Forrige

Næste

KONTAKT OS