Se mere på

Kontakt os

Se mere på

Kontakt os

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I OPERA FREDERIKSBERG 9. september 2021 kl. 18.00

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I OPERA FREDERIKSBERG
Torsdag den 9. september 2021 kl. 18.00 på Verket, Sankt Knudsvej 34, 2 sal, på Frederiksberg.
Dagsorden i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning samt godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf samt fastsættelse af næste års
kontingent.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før general-
forsamlingen i skriftlig form, således at de kan fremgå af den endelige dagsorden.
5. Valg til bestyrelsen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, øvrige bestyrelses-
medlemmer er på valg i ulige år.
Suppleanter er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 på grund af Corona situationen, har bestyrelsen besluttet, at hele bestyrelsen er på valg på dette års generalforsamling, således at 3 denne gang vælges for et år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Herefter følges igen vedtægternes bogstav.
Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse af denne afvigelse fra vedtægterne, idet hensigten er at normalisere forholdene efter Coronaen.

På valg er:
Michael Engelbrecht, formand. Villig til genvalg for en toårig periode.
Jørgen Weis, kasserer. Villig til genvalg for en toårig periode.
Per Ungfelt, sekretær. Villig til genvalg for en etårig periode.
Bente Andersen. Villig til genvalg for en etårig periode.

Suppleanter:
Carsten Fun Jensen. Villig til genvalg
Knud Bagger. Villig til genvalg.

Desuden opstiller Kirsten Moldam.

Andre kandidater er velkomne til at anmelde deres kandidatur til bestyrelsen, meget gerne senest en uge inden generalforsamlingen, så det kan fremgå af den endelige dagsorden.

 

Forrige

Næste

KONTAKT OS